Źródło grafiki: OSAS
Źródło grafiki: OSAS

Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów w przedmiocie projektu ustawy o jawności życia publicznego (pismo DBN.WP.10.185.2017.BS, numer z wykazu UD 314)   Przedmiotem niniejszej opinii jest projekt ustawy o jawności życia Czytaj więcej