Źródło grafiki: OSAS
Źródło grafiki: OSAS

Stanowiska OSAS

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników Czytaj więcej