Likwidacja OSAS

Uchwałą NR 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów z dnia 25 sierpnia 2018 r. w sprawie: rozwiązania i przeprowadzenia likwidacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów z siedzibą w Warszawie Działając na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów Nadzwyczajne Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów uchwaliło rozwiązanie Stowarzyszenia z dniem 31 sierpnia 2018 r.