Nadzwyczajne Walne Zebranie OSAS – LIKWIDACJA

Nadzwyczajne Walne Zebranie OSAS
Bydgoszcz, 25 sierpnia 2018 r.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 25 sierpnia 2018 roku w Bydgoszczy o godzinie 13.00 (pierwszy termin) i 13.30 (drugi termin).
Miejsce obrad:
Hotel Focus Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 1
85-631 Bydgoszcz
sala C
http://www.focushotels.pl/lokalizacja-kontakt,32.html

Hotel Focus znajduje się 500 metrów od stacji kolejowej Bydgoszcz Leśna. Aktualny dojazd do Hotelu z każdego miejsca w Bydgoszczy dostępny pod adresem https://jakdojade.pl/bydgoszcz/trasa/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wniosek Zarządu o rozwiązanie stowarzyszenia, dyskusja.
6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
7. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.
8. Propozycje podjęcia uchwał i wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Ewentualny nocleg w Bydgoszczy należy organizować we własnym zakresie.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu podjęcia decyzji w przedmiocie ewentualnego rozwiązania Stowarzyszenia spowodowane jest znacznym spadkiem zaangażowania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów w działalność Stowarzyszenia.