Pismo do Ministra Sprawiedliwości

 

 

W związku z zaplanowanym na dzień 18 czerwca 2015 r. protestem pracowników wymiaru sprawiedliwości, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów w dniu 15 czerwca 2015 r. wystąpiło do Ministra Sprawiedliwości  z pismem, w którym zwraca uwagę na postulaty płacowe środowiska asystentów sędziów.

 

Oto treść pisma:

Pismo OSAS do MS z dnia 15.06.2015