Źródło grafiki: Henryk Borawski, Wikimedia Commons
Źródło grafiki: Henryk Borawski, Wikimedia Commons

Sędziowie z SA w Białymstoku popierają opinię OSAS ws. nowelizacji ustawy o KSSiP

Informujemy, że Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku podjęło w dniu 20 lutego 2017 r. uchwałę, w której poparło opinię Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała Zebrania SSA w Białymstoku