Struktura wydatków na wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym a wynagrodzenia asystentów.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów opracowało kolejne wykresy, z których wynika, że wydatki na wynagrodzenia asystentów sędziów stanowią jedynie nieznaczny procent wydatków sądownictwa powszechnego.
Podkreślenia wymaga, że wykresy zostały oparte o dane opublikowane przez Grażynę Urbaniak – głównego księgowego budżetu resortu Ministerstwa Sprawiedliwości – na łamach ministerialnego kwartalnika „Na Wokandzie” nr 2(24)/2015.

 

wykres3
wykres3

Na wstępie zauważyć należy, że wydatki na sądownictwo powszechne w 2015 r. ustalone zostały na poziomie 6,7 mld zł. Z powyższej kwoty budżet na wynagrodzenia stanowi około 55% – co odpowiada kwocie 3,67 mld zł.

 

wykres1
wykres1

Struktura wydatków na wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym wskazuje, że wydatki na wynagrodzenia asystentów sędziów wynoszą jedynie 3,82% całego budżetu przewidzianego na wynagrodzenia w 2015 r. Można zatem zauważyć, iż kwota wydatkowana na całoroczne wynagrodzenia wszystkich asystentów sędziów (ponad 3.000 osób) jest, względem wszystkich wydatków na wynagrodzenia wręcz marginalna i wynosi około 140 mln zł.

 

wykres2
wykres2

Asystenci sędziów są zatem nie tylko jedną z najgorzej uposażonych grup zawodowych w sądownictwie powszechnym (ich średnie wynagrodzenie wynosi jedynie 3.121 zł brutto), ale również wydatki na ich wynagrodzenia plasują się niemal na samym końcu w strukturze wydatków na wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym. Pierwsze miejsce w budżecie przeznaczonym na wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym zajmują sędziowie (41,43% -1,5 mld zł), drugie urzędnicy (35,21% -1,3 mld), trzecie kuratorzy zawodowi (10,56% – 388 mln zł), czwarte referendarze sądowi (5,15% – 190 mln zł), zaś dopiero piąte przedostatnie miejsce – asystenci sędziów (3,82% -140 mln zł).

 

wykres4
wykres4

Warto również zauważyć, że w perspektywie wszystkich wydatków na sądownictwo powszechne (6,7 mld zł) wydatki na wynagrodzenia asystentów sędziów stanowią jedynie 2,1% (140 mln zł).