Źródło grafiki: OSAS
Źródło grafiki: OSAS

Walne Zebranie OSAS 12.05.2018 r. Lidzbark Welski

Walne Zebranie OSAS 12.05.2018 r. Lidzbark Welski

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 12 maja 2018 roku w Lidzbarku Welskim o godzinie 12.30 (pierwszy termin) i 13.00 (drugi termin).
Miejsce obrad:
Ośrodek Wypoczynkowy Lech. 13-230 Lidzbark http://ow-lech.pl
Ośrodek leży ok 2,5 km od centrum Lidzbarka http://ow-lech.pl/Dojazd
Tel. (23) 696-13-19, 696-13-44 Tel. kom. 606-851-883 miroslawalech@wp.pl

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Informacja Zarządu z podjętych działań oraz stanu finansów stowarzyszenia,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Dyskusja i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia na rok 2018 r.
9. Dyskusja dotycząca likwidacji stowarzyszenia i ewentualnego sposobu jej przeprowadzenia,
10. Propozycje podjęcia uchwał i wolne wnioski,
11. Zamknięcie zebrania.

Po zakończeniu Walnego Zebrania około godziny 16-17 planowany jest grill i ognisko. Istnieje możliwość noclegu z 12 na 13 maja 2018r. Również istnieje możliwość przyjazdu do ośrodka już w dniu 11 maja 2018r. (w piątek) gdzie obecni będą członkowie władz Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane przyjazdem w piątek proszę o informacje na pocztę stowarzyszenia tj. stowarzyszenie@asystentsedziego.org.

Mając na względzie frekwencję na poprzednich Walnych Zebraniach i niemożność rezerwacji bezkosztowo większej liczby domków dla osób chcących skorzystać z noclegu prosimy o wcześniejszą stosowną informację na wyżej wymieniony adres email lub samodzielną rezerwację domków.

Koszt noclegu w domku 4 osobowym w cenie do 45 zł za dobę w zależności od obłożenia domku.
Najdogodniejszy dojazd z miejscowości Działdowo (położonego na trasie kolejowej miedzy Gdańskiem a Warszawą) i z kolei stamtąd PKS. Aktualne połączenia można sprawdzić na https://www.e-podroznik.pl/