Źródło grafiki: Poznaniak, Wikimedia Commons
Źródło grafiki: Poznaniak, Wikimedia Commons

Zebranie Sędziów SA w Łodzi popiera opinię OSAS

Informujemy, że Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi solidaryzuje się ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o KSSiP, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej tekst uchwały:

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów SA w Łodzi z dnia 13 marca 2017 r.