Źródło grafiki: Poznaniak, Wikimedia Commons
Źródło grafiki: Poznaniak, Wikimedia Commons

Zebranie Sędziów SA w Lublinie popiera opinię OSAS

Uprzejmie informujemy, że Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie popiera opinię Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o KSSiP, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej tekst uchwały:
Pismo Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 marca 2017 r.