Zarząd

Przewodnicząca – Paulina Janik

Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Sobótka

Zastępca Przewodniczącego – Aleksandra Żochowska

Sekretarz – Rafał Pudełko

Skarbnik – Łukasz Białecki