Zarząd

Przewodniczący – Andrzej Sobótka

Zastępca Przewodniczącego – Rafał Pudełko

Skarbnik – Dominik Pyśk